Multi-trajectory modeling of home blood pressure telemonitoring utilization among hypertensive patients in China: A latent class growth analysis.

Ting Ye==Pei Zhang==Zhaolian Ouyang==Jiajuan Yang==Chengzhong Xu==Zijing Pan==Zhouzhi Wu==Liang Zhang==Boyang Li==

摘要(来源:):

0条评论